Κατηγορίες & Βραβεία

Αναλυτικά οι κατηγορίες υποψηφιοτήτων στα βραβεία

Ενότητα 1: Best PR Campaign Per Sector

Επιβραβεύονται οι PR καμπάνιες ανά κλάδο της αγοράς. Κάθε agency ή brand μπορεί να δηλώσει υποψηφιότητα για ολοκληρωμένη καμπάνια που έτρεξε για πελάτη ή για το ίδιο το brand αντίστοιχα. Οι κατηγορίες είναι ενδεικτικές και μπορεί να δημιουργηθούν νέες ανάλογα με το πλήθος και το είδος των υποψηφιοτήτων. Κάθε υποψηφιότητα που μπορεί να είναι μοναδική στον κλάδο της, θα αξιολογηθεί στο επίπεδο της ενότητας.

1.1 Automotive
1.2 Banking & Insurance
1.3 Construction
1.4 Energy
1.5 Fashion, Beauty & Luxury
1.6 Food & Beverages
1.7 Health, Pharma & Wellness
1.8 Hotel, Restaurant & Leisure
1.9 Information, Technology & Telcos
1.10 Non-profit-organization & Public Sector
1.11 Retail, Supermarkets & E-commerce
1.12 Sustainability & Environment
1.13 Travel & Transports
1.14 Other

Ενότητα 2: Best in Communications

Επιβραβεύονται οι υποψηφιότητες με βάση τον στόχο / outcome ανά είδος υπηρεσίας.

2.1 Corporate PR
Επικοινωνία / καμπάνια εταιρικής επικοινωνίας/δράσης και σχέσης με stakeholders

2.2 Media Relations
Σχέση με τα media

2.3 Investors Relations
Επικοινωνία / καμπάνια για οικονομικές και επενδυτικές σχέσεις

2.4 Internal Communications / Employee Engagement
Επικοινωνία / καμπάνια για εσωτερική εταιρική επικοινωνία και σχέση με τους εργαζομένους

2.5 Public Affairs / Lobbying
Επικοινωνία / καμπάνια που αφορά σε Public Affairs & Lobbying

2.6 Brand Purpose
Επικοινωνία/καμπάνια που αφορά σε συγκεκριμένο brand και την επικοινωνία του brand purpose

2.7 Launch
Επικοινωνία / καμπάνια λανσαρίσματος προϊόντος / σειράς προϊόντων / υπηρεσίας / έργου, κλπ.

2.8 Crisis / Reputation Management
Επικοινωνία/καμπάνια διαχείρισης κρίσης και βελτίωσης της άποψης της κοινής γνώμης

2.9 Digital Advocacy
Επικοινωνία / καμπάνια για την επίτευξη στόχου / κινητοποίηση κοινού με την χρήση τεχνολογίας

2.10 CSR Activity
Επικοινωνία / καμπάνια για CSR ενέργειες

2.11 Diversity / Inclusion
Επικοινωνία / καμπάνια για την ενίσχυση της διαφορετικότητας και της συμπερίληψης

2.12 Community Engagement
Επικοινωνία / καμπάνια που αφορά στη δημιουργία, την ενίσχυση και την αλληλεπίδραση κοινότητας

2.13 International PR
Διεθνής επικοινωνία / καμπάνια ή προσαρμογή διεθνούς καμπάνιας για την ελληνική αγορά

2.14 Tech PR
Επικοινωνία / καμπάνια που χρησιμοποιεί όλες τις σύγχρονες εφαρμογές της τεχνολογίας πχ. AR, VR, Mobile κλπ (αφορά και σε Startups Tech PR)

2.15 Best Pro Bono / NGO
Επικοινωνία / καμπάνια για υπηρεσίες ή δράσεις κοινής ωφέλειας και ΜΚΟ

2.16 Low Budget
Επικοινωνία / καμπάνια με budget μικρότερο των €10.000

2.17 Event / Experiential Marketing
Επικοινωνία / καμπάνια που αφορά σε event και experiential ενέργειες

2.18 Spokesperson / Ambassador
Επικοινωνία / καμπάνια που βασίζεται στη συνεργασία με συγκεκριμένο πρόσωπο (ambassador, celebrity, expert, influencer κλπ)

2.19 Storytelling / Creative Content
Επικοινωνία / καμπάνια που βασίζεται στο δημιουργικό και πρωτότυπο περιεχόμενο

2.20 Influence PR / Branded-Native Experience
Επικοινωνία / καμπάνια που βασίζεται στο influence και brandednative περιεχόμενο

2.21 Data Driven & Automated Communications
Επικοινωνία / καμπάνια που βασίζεται στο data driven και automation

2.22 Other

Ενότητα 3: Best in Media & Tools

Επιβραβεύονται οι υποψηφιότητες για την καλύτερη πρακτική ή διαχείριση ανά εργαλείο PR

3.1 Social Media
3.2 Internal / External Publication
3.3 Digital Publishing (Blog, Podcast, Magazine, App, etc.)
3.4 Website / Microsite
3.5 Film & Video (Video Series)
3.6 Annual Report & Sustainability Report

Ενότητα 4: Most Valuable Response During the Pandemic (Covid-19) 

Επιβραβεύονται οι εταιρείες για την ανταπόκρισή τους κατά την περίοδο της πανδημίας

4.1 Customer & Supplier Relations
4.2 Social / Community Engagement
4.3 Internal Communications & Employee Engagement

Ενότητα 5: Public Diplomacy & Public Affairs

Στη συγκεκριμένη ενότητα αξιολογούνται επικοινωνιακές ενέργειες διπλωματικών αποστολών, μορφωτικών ιδρυμάτων/ινστιτούτων, συμβουλίων, επιμελητηρίων κλπ που πραγματοποιούνται είτε αυτόνομα, είτε σε συνδυασμό με τις εταιρείες  επικοινωνίας – PR, που συνεργάζονται μαζί τους για τα προγράμματα δημόσιας διπλωματίας (PR σε διπλωματικό επίπεδο).

Ειδική κατηγορία: Best PR – Newcomer

(agency / team / consultancy who has experience less than 2 years)

Μεγάλα Βραβεία

Platinum Award

Η ύψιστη διάκριση για κάθε ενότητα των βραβείων. Απονέµεται στην υποψηφιότητα η οποία συγκέντρωσε τον υψηλότερο µέσο όρο βαθµολογίας από την Κριτική Επιτροπή, ανάµεσα στο σύνολο των νικητών στη συγκεκριµένη ενότητα.

 

Best PR Agency/Consultancy of the Year

Το βραβείο θα απονεµηθεί στο Agency/Consultancy, το οποίο θα συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους όπως αυτοί θα προκύψουν από το σύνολο των βραβείων που θα κερδίσει, στο σύνολο των κατηγοριών, σε όλες τις ενότητες.

 

Best In-house PR Team of the Year

Το βραβείο θα απονεµηθεί στον In-house PR Team, το οποίο θα συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους όπως αυτοί θα προκύψουν από το σύνολο των βραβείων που θα κερδίσει, στο σύνολο των κατηγοριών, σε όλες τις ενότητες.

 

Best Campaign of the Year

Το βραβείο θα απονεµηθεί στην καμπάνια, η οποία θα συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους όπως αυτοί θα προκύψουν από το σύνολο των βραβείων που θα κερδίσει, στο σύνολο των κατηγοριών, σε όλες τις ενότητες.