Κατηγορίες & Βραβεία

Αναλυτικά οι κατηγορίες υποψηφιοτήτων στα βραβεία

Ενότητα 1: Best PR Campaign per Sector

Επιβραβεύονται οι PR καμπάνιες ανά κλάδο της αγοράς. Κάθε agency ή brand μπορεί να δηλώσει υποψηφιότητα για ολοκληρωμένη καμπάνια που έτρεξε για πελάτη ή για το ίδιο το brand αντίστοιχα. Οι κατηγορίες είναι ενδεικτικές και μπορεί να δημιουργηθούν νέες ανάλογα με το πλήθος και το είδος των υποψηφιοτήτων. Κάθε υποψηφιότητα που μπορεί να είναι μοναδική στον κλάδο της, θα αξιολογηθεί στο επίπεδο της ενότητας.

1.1 Automotive
1.2 Banking & Insurance
1.3 Construction
1.4 Energy
1.5 Fashion, Beauty & Luxury
1.6 Food & Beverages
1.7 Health, Pharma & Wellness
1.8 Hotel, Restaurant & Leisure
1.9 Information, Technology & Telcos
1.10 Non-profit-organization & Public Sector
1.11 Retail, Supermarkets & E-commerce
1.12 Sustainability & Environment
1.13 Travel & Transports
1.14 Other

Ενότητα 2: Best in Communications

Επιβραβεύονται οι υποψηφιότητες με βάση τον στόχο/outcome ανά είδος υπηρεσίας.

2.1 Corporate PR & Investors Relations
Επικοινωνία / καμπάνια εταιρικής επικοινωνίας / δράσης και σχέσης με stakeholders ή/και οικονομικές / επενδυτικές σχέσεις

2.2 Media Relations
Σχέση με τα media

2.3 Public Affairs & Reputation Management
Επικοινωνία / καμπάνια που αφορά σε Public Affairs & Lobbying και βελτίωση της άποψης της κοινής γνώμης

2.4 Internal Communications / Employee Engagement
Επικοινωνία / καμπάνια για εσωτερική εταιρική επικοινωνία και σχέση με τους εργαζομένους

2.5 Brand Purpose
Επικοινωνία / καμπάνια που αφορά σε συγκεκριμένο brand και την επικοινωνία του brand purpose

2.6 Launch
Επικοινωνία / καμπάνια λανσαρίσματος προϊόντος / σειράς προϊόντων / υπηρεσίας / έργου κλπ.

2.7 Digital Advocacy
Επικοινωνία / καμπάνια για την επίτευξη στόχου / κινητοποίηση κοινού με την χρήση τεχνολογίας

2.8 CSR Activity
Επικοινωνία/καμπάνια για CSR ενέργειες

2.9 Diversity / Inclusion
Επικοινωνία / καμπάνια για την ενίσχυση της διαφορετικότητας και της συμπερίληψης

2.10 Community Engagement
Επικοινωνία / καμπάνια που αφορά στη δημιουργία, την ενίσχυση και την αλληλεπίδραση κοινότητας

2.11 International PR
Διεθνής επικοινωνία / καμπάνια ή προσαρμογή διεθνούς καμπάνιας για την ελληνική αγορά

2.12 Tech PR & Data Driven Communications
Επικοινωνία / καμπάνια που χρησιμοποιεί όλες τις σύγχρονες εφαρμογές της τεχνολογίας πχ. AR, VR, Mobile κλπ (αφορά και σε Startups Tech PR) ή/και που βασίζεται στο data driven & automation

2.13 Low Budget
Επικοινωνία / καμπάνια με budget μικρότερο των €10.000

2.14 Storytelling / Creative Content
Επικοινωνία / καμπάνια που βασίζεται στο δημιουργικό και πρωτότυπο περιεχόμενο

2.15 Influence PR / Branded-Native Experience
Επικοινωνία / καμπάνια που βασίζεται στο influence και branded-native περιεχόμενο

2.16 Event/Experiential Marketing
Επικοινωνία/καμπάνια που αφορά σε event και experiential ενέργειες

2.17 Other

Ενότητα 3: Best in Media & Tools

Επιβραβεύονται οι υποψηφιότητες για την καλύτερη πρακτική ή διαχείριση ανά εργαλείο PR

3.1 Social Media
3.2 Internal / External Publication
3.3 Digital Publishing (Blog, Podcast, Magazine, App, etc.)
3.4 Website / Microsite
3.5 Film & Video (Video Series)
3.6 Annual Report & Sustainability Report

Ενότητα 4: Most Valuable Response in Transforming Environment
(digital transformation, pandemic, energy crisis etc.)

Επιβραβεύονται οι εταιρείες για την ανταπόκρισή τους σε περιόδους μεταβλητότητας, αβεβαιότητας και πολυπλοκότητας όπως, ψηφιακός μετασχηματισμός, remote working, πανδημία, ενεργειακή κρίση κ.λπ.

4.1 Customer & Supplier Relations
4.2 Social / Community Engagement
4.3 Internal Communications & Employee Engagement

Ενότητα 5: Public Diplomacy & Political Campaign Communication

Στη συγκεκριμένη ενότητα αξιολογούνται επικοινωνιακές ενέργειες πολιτικής καμπάνιας, καθώς και διπλωματικών αποστολών, μορφωτικών ιδρυμάτων/ινστιτούτων, συμβουλίων, επιμελητηρίων κλπ που πραγματοποιούνται είτε αυτόνομα, είτε σε συνδυασμό με τις εταιρείες επικοινωνίας – PR, που συνεργάζονται μαζί τους για τα προγράμματα δημόσιας διπλωματίας και πολιτικής (PR σε διπλωματικό και πολιτικό επίπεδο).

Ενότητα 6: MISCELLANEOUS

Σε αυτήν την ενότητα υποβάλλονται υποψηφιότητες, οι οποίες δεν μπορούν να ενταχθούν σε καμία από τις ήδη υπάρχουσες κατηγορίες των βραβείων. Οι υποψηφιότητες που υποβάλλονται σε αυτή την κατηγορία ελέγχονται από την Κριτική Επιτροπή και ο Πρόεδρος αποφασίζει αν θα ταξινομηθούν σε υπάρχουσες (εννοιολογικά κοντινές κατηγορίες) ή θα δημιουργηθούν νέες κατηγορίες όπου και θα ενταχθούν. Η δημιουργία μια νέας τέτοιας κατηγορίας, καθώς και τα κριτήρια αξιολόγησής της, είναι εξ’ ολοκλήρου υπό την εποπτεία της Κριτικής Επιτροπής. Η εταιρεία που υποβάλλει την υποψηφιότητα στην ενότητα “Miscellaneous” δεν έχει το δικαίωμα επιλογής δημιουργίας νέας κατηγορίας ή ένταξης της υποψηφιότητάς της στις ήδη υπάρχουσες. Αυτό το αναλαμβάνει η Κριτική Επιτροπή και την τελική απόφαση την επικυρώνει ο Πρόεδρός της.

Μεγάλα Βραβεία

Platinum Award
Η ύψιστη διάκριση για κάθε ενότητα των βραβείων. Απονέµεται στην υποψηφιότητα η οποία συγκέντρωσε τον υψηλότερο µέσο όρο βαθµολογίας από την Κριτική Επιτροπή, ανάµεσα στο σύνολο των νικητών στη συγκεκριµένη ενότητα.

Best PR Agency / Consultancy of the Year
Το βραβείο θα απονεµηθεί στο Agency/ Consultancy, το οποίο θα συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους όπως αυτοί θα προκύψουν από το σύνολο των βραβείων που θα κερδίσει, στο σύνολο των κατηγοριών, σε όλες τις ενότητες.

Best In-house PR Team of the Year
Το βραβείο θα απονεµηθεί στον In-house PR Team, το οποίο θα συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους όπως αυτοί θα προκύψουν από το σύνολο των βραβείων που θα κερδίσει, στο σύνολο των κατηγοριών, σε όλες τις ενότητες.

Best PR Campaign of the Year
Το βραβείο θα απονεµηθεί στην καμπάνια, η οποία θα συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους όπως αυτοί θα προκύψουν από το σύνολο των βραβείων που θα κερδίσει, στο σύνολο των κατηγοριών, σε όλες τις ενότητες.